Регламент Та Повноваження Міської Ради

На другому місці за кількістю поданих проектів є депутати (депутатські фракції і групи). Далі ідуть постійні комісії. Мені не відомі випадки, коли б виконавчий комітет вносив проект рішення в раду.

Як відбувається контроль за виконанням рішень районної адміністрації.

Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Хід пленарних засідань ради фіксуєтьсяза допомогою технічних засобів записів інформаціїта зберігається протягом шести місяців. eleven.2 Відрядження працівників районної адміністрації відбувається на підставі розпорядження голови районної адміністрації. eleven https://thegoneapp.com/creativity-in-your-own-hands-designing-your-own-game/.three Не пізніше, як за два тижні до початку відпустки працівник письмово попереджається про її надання, про що ставить свій підпис у списку ознайомлення працівників з графіком надання відпусток.

Кабінет Міністрів України — Вищий Орган В Системі Органів Виконавчої Влади України

До плану навчань включити вивчення Інструкції з діловодства, «Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. У суді відсутня відповідним чином облаштована бібліотека суду. Відповідальною особою згідно функціональних обов’язків є консультант суду Краснопольська Л.М.

8) депутат міської ради може мати п’ятьох помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» і Положенням про помічника–консультанта депутата міської ради. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради – представницького органу місцевого самоврядування. Міська рада і створені нею органи систематично інформують населення про свою діяльність через офіційний сайт міської ради, друковані видання, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації.

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється рішенням сесії відповідно до вимог Закону України «Про інформацію». Загальний склад міської ради – 26депутів, які обираються населенням об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень у друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради. За заявою одного з батьків орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї, згідно зі статтею 158 СК України. Громадськість може брати участь у обговоренні нагальних питань щодо реалізації повноважень Служби шляхом подання звернень у зручній для громадян формі (письмово, усно, електронною поштою, телефоном) та участі у громадських обговореннях організованих Службою.

Функції І Повноваження

Зловживання міським головою своїми правами може стати підставою для притягнення його до відповідальності, у т.ч. І для дострокового припинення повноважень. Процедурні питання роботи постійної комісії закріплюються у Положенні про постійні комісії, яке ухвалюється рішенням ради. Зміст цього положення може надавати громадськості додаткові права для участі в роботі постійної комісії. Тому громада має виборювати для себе права на участь у засіданні постійної комісії, участь в обговоренні та ін. Потрібно негативно ставитись до намагань комісії засідати закрито чи напівзакрито, голосувати у відсутності громадськості, приховувати протоколи комісії та ін.

5.3 Контроль за виконанням письмових та усних доручень керівників районної адміністрації здійснюють посадові особи згідно з розподілом обов’язків. 5.three Резолюції на документах повинні стисло і чітко визначати характер доручень, строки і відповідальних виконавців. Особа зазначена у резолюції першою – узагальнює інформацію, якщо узагальнення не доручено іншій особі. 4.2.3 На документи, які потребують контролю за строками виконання, загальним відділом заводиться контрольна справа, в якій накопичується інформація про хід виконання. three.14 У триденний термін загальний відділ реєструє розпорядження; бере його на контроль, якщо воно має контрольні терміни; направляє копії розпоряджень згідно з листом розсилки. 3.eleven Якщо в розпорядженні встановлено термін виконання та зазначені виконавці, обов’язково в розпорядженні визначається структурний підрозділ районної адміністрації, що узагальнює інформацію про хід його виконання.

Прийом Громадян

Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Стаття 39. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування. • здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів згідно з повноваженнями.

Діяльність районної ради здійснюється відповідно до планів, які затверджуються радою на рік. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій Київської міської ради, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії Київської міської ради, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань. Загальний склад постійної комісії не може бути меншим трьох депутатів Київської міської ради.


Posted

in

by

Tags: